CRM løsning for SOS-barnebyer for å forbedre kundeforhold og informasjonslagring
SOS Children’s Village
Utvikling
Mål for prosjektet
  • Lage en fremtidsløsning for lagring, filtrering og bruk av giverdata
  • Bytte ut Excel database informasjon med en moderne og praktisk løsning
  • Forsikre bedre kommunikasjonsmuligheter med giverne
Løsning
  • Microsoft Dynamics CRM plattform tilpasset for spesifikke behov
  • Grensesnitt mot E-post markedsføringsprogramvaren Mailbow

SOS-barnebyer skaper familie-baserte hjem for barn uten omsorg for å sikre at disse barna likevel kan vokse opp i et miljø som byr på kjærlighet, respekt og sikkerhet.
Den første barnebyen ble grunnlagt i 1995 og programmet har siden hjulpet over 1000 barn med oppveksten.

For organisasjonen SOS-barnebyer er det veldig viktig å takke hver støttespiller og beholde all informasjon knyttet til gavehistorikken.
Det finnes langvargige eller engangsdonasjoner, private givere og bedrifter. Dataene som skal samles inn avhenger av typen giver.
Frem til nå var all informasjon lagret i store MS Excel regneark, hvilket var ufredsstillende både fra et tilgangs- og et brukerperspektiv.

Uptime utarbeidet en løsning basert på Microsoft CRM programvare og tilpasset den for SOS-barnebyers behov.
Siden det også er viktig å samhandle og dele informasjon med giverne, laget vi et grensesnitt mot E-post markedsføringsprogramvaren Mailbow.
For å hjelpe nåværende og fremtidige ansatte med å forstå hvordan de skal bruke de nye verktøyene, skrev vi en manual og holdt opplæringskurs.

" Uptime er en meget god forretningspartner takket være deres kunnskap og erfaring. De vet hva som vil fungere og lager den riktige løsningen. Pluss at de er tilstede for å hjelpe til du virkelig forstår hvordan du skal bruke den nye programvaren. "
Kadi Sumberg
Head of Fundraiser