Programvare for passasjer- og pakketransporttjenester - Tpilet
T GRUPP AS
Mobil og Skyen Utvikling
Mål for prosjektet
  • Lage en nettbasert løsning for passasjerer og pakke tjenester som dekket alle nøkkelprosessene (inkl. ressursstyring og planlegging, markedsføring, salg og tjenesterapportering) og relaterte brukergrupper
  • Lage en hybrid skyløsning som tillater automatisk opp- og nedskalering av ytelsen
Løsning
  • Teknologier: .Net, MSMQ, PostgreSQL, NServiceBus, ASP.NET MVC, ASP.NET WebApi, WPF
  • Integrasjon mot banker, regnskapsprogrammer, veiadministrasjonens informasjonssystem og mange andre eksterne partnere

T grupp AS tilbyr tjenester til offentlig transport systemer. De betjener flere enn 40 busselskap og formidler over 4 millioner buss billetter i året. Bussbilletter er solgt via Tpilet, inkludert nettsiden www.tpilet.ee, billettkontor og billettautomater på de største stasjonene og på flyplassen. Selskapet driver også flere busstasjoner. Internasjonale markeds-orienterte transportløsninger og produkter er tilbudt under varemerket Tsolutions.

Opprinnelig trengte T grupp ny programvare for å modernisere og forbedre billettsalgforretningen. Programvaren måtte sikre rask og kontinuerlig tilgang til data, samt forenkle utvidelsen av salgsnettverket. Ideen om å bruke den utviklede programvaren som et produkt og gå til utenlandske marked kom senere. Siden den gang er programvaren blitt kontinuerlig oppgradert og utviklet videre for å kunne tilby nye kunder en komplett løsning. For å kunne møte de nye behovene og støtte trafikkvariasjonene skrev vi om programvaren og migrerte til Azure skyen. Gammel programvare som kjørte på interne tjenere ble ompakket / videreutviklet til Azure byggeklosser som Web-grensesnitt, database tjeneste, API Apps osv. Web serveren ble oppdatert med en proxy konfigurasjon som støtter stor last. Nå har vi et hybrid system som kjører i skyen, med de fordelene det bringer. Samtidig har vi sykronisert den andre siten on-premises for disaster recovery situasjoner.
I dag er Tpilet i bruk i Estland, Poland, Finland, Bulgaria og Hong Kong. Forhandlinger med flere store buss- og togselskap verden over er på gang.

" Det er et vitalt for vår organisasjon at det forretnigskritiske informasjonssystemet som møter våre kunders krav fungerer godt. Uptimes sterke og dyktige utvikler-team kan lage informasjonssystemer med selv veldig kompleks forretningslogikk. "
Marek Tuul
Board Member