Senior Fullstack .NET/Azure-utvikler

dotnet

I Uptime Comperio ønsker vi å bygge videre på vårt miljø av sterke Microsoft-utviklere med enda flere sterke profiler.

Du har allerede gode og brede kunnskaper, men du har fortsatt lyst å bli bedre. Du elsker å løse tekniske problemer, men klarer også å løfte deg et hakk opp fra teknologien, og sette deg inn i forretningsproblemet du løser.

Du har allerede tilbrakt mange år i Visual Studio, og kjenner .NET-rammeverket og -økosystemet godt etter å enten ha vært i konsulentbransjen en stund, eller har jobbet som produktutvikler.

Har du kvalitetene som skal til, samt at du har lyst å bidra til dette fagmiljøet, så vil vi gjerne ta en prat med deg.

 • Du bør være komfortabel med å jobbe med flere av de følgende teknologiene/konseptene:

  • C#
  • .NET MVC
  • Smidig utvikling
  • Distribuerte systemer, Web Services
  • Continuous integration, TFS
  • Git, bitbucket
  • Azure
  • React, Redux, Angular, TypeScript, JavaScript
  • WPF, WCF, SQL
  • Entity Framework/NHibernate
  • Visual Studio, Resharper
  • IoC, DI, TDD, CQRS, SOLID OOP prinsipper

  ... I tillegg til at du hele tiden er nysgjerrig og holder deg oppdatert på hva "det neste" blir!

  Om du også har spesifikk erfaring med å jobbe opp mot / nært med noen av plattformene Sharepoint, Elasticsearch eller Solr så er det strålende!

Vi skal sørge for å sette deg i gode prosjektsituasjoner hvor du både får anledning til å bli utfordret og lære nye ting, samtidig som du vil få anledning til å jobbe med ting du er komfortabel med.