Systemutvikling

I Uptime forstår vi forretningen til våre kunder og utfordringene de møter, før vi utvikler en tilpasset løsning som bidrar til å maksimere resultatene.

 • Høy kvalitet

  Effektiv programvare skaper nye forretningsmuligheter som ellers ikke hadde fantes. Fortell oss om dine forretningsbehov og vi vil finne løsningen som treffer målet. Den riktige løsningen kan være et ferdig produkt som trenger tilpasning. Kanskje trenger du skreddersydd programvare. Vi vil bruke vår kunnskap og ekspertise til å foreslå den optimale løsningen for din forretning.Våre team er erfarne og samarbeider godt. De kjenner de beste utviklingsmetodikker og praksiser og tar dem i bruk i samsvar med hvert prosjekts rammer. Uptime'’s kvalitetssikring- og veiledningssystem er ISO 9001:2015 sertifisert.

 • Konservative av natur, innovative fra kjernen

  Vår programvareutviklingsprosess baserer seg på tillitsvekkende metoder. Vi bruker kun pålitelige verktøy, som har produsenttilpassede støtteavtaler og som beherskes overlegent av våre utviklere. Vi jobber hovedsakelig på følgende plattformer:

  • Microsoft SQL/.NET Winforms/ASP.NET/SharePoint
  • Oracle/J2EE/Delphi/Apex
  • PostgreSQL/PHP

  Vi lærer kontinuerlig og holder oss oppdatert med teknologiske innovasjoner. Takket være vår erfaring, ser vi lenger enn det opplagte.

 • Støtte og videreutvikling

  Vi står våre kunder nær for å tilby hjelp og kunnskap. Våre tjenester dekker hele programvarens livskrets, fra mapping av de opprinnelige kravene, til vedlikehold, administrasjon og sluttbrukerstøtte. Etter hvert som et selskap utvikler seg eller konkurransemiljøet hardner til, så må programvaren tilpasses tilsvarende. Våre prosjekter er ofte langtids, forretningskritiske systemer som vi må vedlikeholde og videreutvikle gjennom hele deres livsløp, hvilket får oss til å vedlikeholde dokumentasjon og versjonskontroll. Vi opprettholder  kompetanse- og kunnskapsnivået opparbeidet gjennom utviklingen og tilbyr de beste løsningene for videre utvikling takket vår oppsamlede kunnskap om kundens forretning.

Søkeløsninger

Virksomhetssøk

Vi har laget virksomhetssøk i over 10 år. Et godt virksomhetssøk lar de ansatte søke på tvers av hele selskapets kunnskapsbase, inkludert dokumenter, fora, CV'er, profiler, E-post, osv. Vi bruker avsansert søketeknologi for å gjenfinne innhold, tolke det og presentere det på en intuitiv og brukervennlig måte.

Søkebaserte løsninger

Bruk Søk for Big Data og Business Intelligence.
Se på store datamengder som en mulighet til å drive en mer lønnsom forretning, til å forstå mer om din forretning og en sjanse til å finne svar på komplekse spørsmål. Vi bruker avanserte teknologier for å samle, analysere and presentere stordata.

Søkedrevne nettsider

Vi bruker moderne søketeknologi til å skape dynamiske sidemaler og en nettside som tilpasser individuelt til hver besøkende. Du får en dynamisk nettside som kan endres lett - uten behov for å slette noe eller undertegne nok en avtale for et publiseringssystem.

SharePoint

Lang erfaring

Uptime har en egen avdeling for utvikling av løsninger basert på Microsoft SharePoint plattformen. Vi har jobbet med SharePoint siden 2006, da vi startet som Microsoft beta tester og early adopter av MOSS 2007. I dag fokuserer vi på rådgivning, programvareutvikling og vedlikehold av løsninger basertpå Microsoft SharePoint Server og Office 365 plattformer.

Allsidighet

Microsoft SharePoint plattformen kan brukes til intranett og offentlige portaler, håndtering av dokumenter og informasjonssystemer, samhandlingsløsninger og sammen med business intelligence verktøy, m.m. SharePoint kan bidra til å automatisere arbeidsflyter og prosesser, tilbyr sikker dokumenthåndtering, forenkler rask utveksling av informasjon, migrering av data fra gammelt til nytt system og mye mer.

Oppdatert kompetanse

Uptimes SharePoint team lærer konstant og kommuniserer jevnlig med Microsoft for å holde seg oppdatert. Sammen har vi organisert seminarer for å dele vår kunnskap og erfaringer. Vår høye kompetanse er stadfestet av Microsoft gjennom vår Gold level partner status i feltet Collaboration and Content solutions, noe vi har oppnådd hvert år det siste tiåret.

Mobil og skyløsninger

Ved å støtte våre kunder i deres daglig forretning setter vi oss og dem i posisjon til å utnytte mulighetene som nye teknologier åpner for. Ikke alle løsninger trenger å flytte til Skyen, men for de det lønner seg, burde.

 • Mobile applikasjoner

  Våre kompetanser gjør oss i stand til å utvikle innovative mobile applikasjoner som virker på alle moderne enheter. Kryss-plattform mobile løsninger er hovedsakelig implementert ved hjelp av Apache Cordova.

 • Skybaserte løsninger og infrastruktur tjenester

  Vi tilbyr infrastruktur tjenester støttet av Microsoft Office 365, Azure og Amazon plattformene. Skytjener løsningene vi tilbyr er hovedsakelig bygget på Amazon eller Azure plattformene, i skyen eller in-house.

 • Office 365 utvikling-, integrasjon- og implementasjonstjenester

  Vår inngående kjennskap til og mange års utviklingserfaring med SharePoint plattformen har gitt oss vårt konkurransfortrinn i Office 365 implementering og evnen til å tilpasse plattformen til selv de mest komplekse kundebehovene.

Forvaltning

Vi tilbyr støtte og videreutvikling av kunders egen programvare, inkludert systemer vi ikke har utviklet selv.

 • Kundeeid programvare

  I tidens løp har vi tatt på oss å tilby full støtte av mange forskjellige systemer som ikke ble utviklet av Uptime opprinnelig. Det betyr at vi går igjennom en grundig forhåndsanalyse og tar hånd om alle feilrettelser og nødvendig videreutvikling. Vi oppførere oss som superbruker av systemet og utfører daglig vedlikehold og feilrettingstjenester.

 • Systemstøtte

  Det er vanskelig å beholde intern kompetanse på programvare som ikke lenger er under aktiv utvikling; like fullt er det nødvendig å ha nødvendig kunnskap. Struktur på teamet og kompetansenivået påkrevd under utvikling og påfølgende vedlikeholdsfase er forskjellige, og få ansatte egner seg til begge deler. Vi sikrer at programvaren fortsetter å kjøre jevnt, innrammet i den komplette infrastrukturstyringen som kreves under hele programvarens livsløp.

 • DevOps tankegang

  Vi er bestemt på å levere hele bredden av IT tjenester i stedet for kun utvikling av programvare som kjører. DevOps kulturen med samarbeid mellom utviklere og administratorer er en naturlig tanke for oss. Våre spesialister, både fra utvikling- og driftsiden, deltar i hele livskretsen til tjenesten fra utforming, gjennom utviklingsprosessen og fram til brukerstøtten.